Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce

vytvořeno: 3.3.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Olympiáda z francouzštiny se v letošním roce uskutečnila dne 22.1.2016. Francouzská olympiáda nabídla zájemcům možnost poměřit a prověřit své jazykové schopnosti a dovednosti formou poslechového testu, který byl následně doplněn ústní částí. V té měli soutěžící předvést svou pohotovost a jazykovou zdatnost. Podkladem pro tuto část soutěže se stala témata zaměřená na běžné konverzační okruhy týkající se reálných životních situací. K nárokům kladených na studující patří rovněž schopnost popsat situaci zachycenou na obrázcích. Tyto výpovědi doplňuje následně situační dialog na předem neznámé téma, v němž je soutěžícím nabídnut reálný konverzační podnět, na který mají spontánně reagovat. Po absolvování těchto jednotlivých částí byly výsledky konverzační soutěže v letošním školním roce následující:

1.místo: Karolína Tomečková, 3.G
2.místo: Kateřin Friedelová, 3.G
3.místo: Pavla Sasínová, 3.G

Soutěže se zúčastnilo 13 žáků, převážně ze třídy 3.G, kde výuka francouzštiny probíhá pod odborným vedením Mgr. Chovancové. Žáci byli na soutěž vzorně připraveni a předvedli skvělé výkony. Všem soutěžícím velmi děkujeme. Vítězům blahopřejeme!

Nos félicititons et merci à vous!

Mgr. Helena Hlavačková PhD.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město