Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Školní kolo chemické olympiády kategorie C

vytvořeno: 31.3.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Dne 20. března 2017 proběhly ve školní chemické laboratoři praktická část a kontrolní test školního kola chemické olympiády kategorie C určené pro 1. a 2. ročníky středních škol. Soutěže se zúčastnilo pět žáků ze třídy 2.H gymnázia, další tři zájemci se nakonec nedostavili.

Po opravení a sečtení bodů z domácí i školní části se na prvním místě s celkovým počtem 144,5 bodu (90 % z celkových 160 bodů) umístila Lenka Bachanová, následovaná Eliškou Palánkovou (136 bodů, 85 %) a Klárou Nguyenovou (99,5 bodu, 62 %).

Ústředním tématem letošního ročníku byly vlastnosti kovů, konkrétně jejich reakce s kyselinami, vytěsňování z roztoků solí a tvorba galvanického článku. Chemická olympiáda je ve všech svých kategoriích velmi náročná a vyžaduje zvládnutí hlubokých teoretických poznatků i některých laboratorních metod nad rámec výuky. O to překvapivěji působí vynikající bodové zisky prvních dvou účastnic.

Všem jmenovaným děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Marek Sas


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město