Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Školní kolo chemické olympiády

vytvořeno: 10.5.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

Dne 13. dubna 2018 proběhlo ve školní chemické laboratoři školní kolo chemické olympiády kategorie B zahrnující praktickou část a kontrolní test určené pro 2. a 3. ročníky středních škol. Soutěže se zúčastnilo osm žáků z gymnaziálních tříd 3.G a 3.H.

Po opravení a sečtení bodů z domácí i školní části se na prvním místě s celkovým počtem 131,75 bodu umístila Lenka Bachanová ze 3.H, následovaná Eliškou Palánkovou ze 3.H (110,95 bodů) a Lucií Vopatovou ze 3.G (69,85 bodů). Celkový počet bodů byl 160.

Hlavním tématem letošního ročníku byly prvky 17. skupiny periodické tabulky – halogeny. Úkolem v praktické části bylo Stanovení chloridů v bramborových lupíncích. Chemická olympiáda je ve všech svých kategoriích velmi náročná a vyžaduje zvládnutí hlubokých teoretických poznatků i některých laboratorních metod nad rámec výuky.

Všem jmenovaným děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. První dvě soutěžící postupují do krajského kola, do něhož jim přejeme hodně štěstí!

Mgr. Lenka Wasserbauerová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město