Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Školní jídelna

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město má k dispozici dvě školní jídelny (ve Starém Městě a v Uherském Hradišti). 

Kontaktní údaje

Telefon:  734 261 694
E-mail: jidelna@sosgsm.cz


Postup při přihlašování nového strávníka

  • Vyzvednout (vytisknout) si Přihlášku ke stravování - tento příkaz je pouze pro nové strávníky. Pro stávající strávníky pouze v případě změny čísla účtu.
  • Zadat svolení k inkasu u své banky.
  • Zakoupit čip (prváci v září u třídního učitele, ostatní v informačním centru) v hodnotě 115 Kč, který zůstane majetkem strávníka (je nevratný). Čip slouží také ke vstupu do budovy a ke kopírování.
  • V kanceláři ŠJ odevzdat vyplněnou přihlášku a aktivovat si čip.
  • Objednávání stravy přes terminál v budově domova mládeže

Všichni strávníci mají možnost provádět přihlášky i odhlášky stravy přes objednávací terminál, který je nainstalován v budově domova mládeže jak ve Starém Městě, tak i v Uherském Hradišti. Stravu lze na terminálu přihlásit i odhlásit na 14 dnů dopředu. Stravu na následující den lze přihlásit i odhlásit v objednávacím terminálu den předem do 10:00 hodin. Ve výjimečných případech (onemocnění žáka) na daný den do 7:00 hodin osobně nebo telefonicky. Upozorňujeme rodiče na důsledné odhlašování obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole.

Online objednávání stravy

Pro využívání internetové aplikace je nutno osobně navštívit kancelář ŠJ, kde vám bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo. Po kliknutí na www.strava.cz zadejte uživatelské jméno a heslo. Kliknutím na Odeslat budete přihlášeni. V levém sloupci pak najdete Objednávky (zde si můžete objednávat a rušit stravu včetně volby obědu č. 1 nebo č. 2). Online přihlášení a odhlášení musí být provedeno 2 dny předem. Pozor, aby se změny uložily, je nutné nakonec kliknout na Odeslat (v levém sloupci). Heslo si můžete nastavit v sekci Nastavení. Heslo si změňte při prvním přihlášení. Strávník má možnost zvolit si dostatečně silné heslo a kdykoliv si je změnit. V případě zneužití přístupových údajů je odpovědnost na strávníkovi. V případě ztráty nebo zapomenutí hesla se obraťte na vedoucí jídelny.

Ceny stravného pro studenty od 1. 1. 2019

snídaně: 26,- Kč
oběd: 30,- Kč
večeře: 28,- Kč

Jídelníček

Fotogalerie

Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město