Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Setkání s našimi vysokoškoláky

vytvořeno: 30.11.2022, před 1 rokem v rubrice Aktuality

V pátek 25. 11. 2022 se od 10.00 hod. uskutečnil 2. ročník setkání absolventů a současných studentů Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Akce proběhla v aule školy. O zážitky se přišlo podělit 15 bývalých studentů, kteří představili své studijní obory, zkušenosti s přijímacím řízením a samotným studiem. Prezentovali studium na VŠE v Praze, MUNI v Brně, Ostravské univerzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Tomáše Bati, zastoupena byla i soukromá VŠ AMBIS Brno. Ukončení bylo naplánováno na 11.40 hod., ale nadšené vyprávění návštěvníků a ohlasy maturantů besedu o celou hodinu protáhlo. Pozitivní reakce maturantů naznačily, jak je důležité podobné schůzky pořádat pravidelně, proto se již nyní těšíme na další podobnou akci!

Za koordinátory

Mgr. Ivana Andrýsková


PS: Jmenný seznam zapojených absolventů a jejich oborů je k dispozici níže.


Blaha Michael
Rok absolvování: 2021
Vysoká škola: VŠE
Fakulta: Podnikohospodářská
Název oboru: Podniková ekonomika
Blahová Martina
Rok absolvování: 2019
Vysoká škola: OSU
Fakulta: Filozofická
Název oboru: Dějepis a ZSV pro střední školy
Čevelová Klára
Rok absolvování: 2021
Vysoká škola: MUNI
Fakulta: Přírodovědecká
Název oboru: Matematika – modelování a výpočty
Drinková Michaela
Rok absolvování: 2021
Vysoká škola: UPOL
Fakulta: Filozofická
Název oboru: Andragogika a sociologie
Hrňová Tereza
Rok absolvování: 2021
Vysoká škola: VŠE
Fakulta: Národohospodářská
Název oboru: Ekonomie
Chmelařová Renata
Rok absolvování: 2018
Vysoká škola: MUNI
Fakulta: Filozofická
Název oboru: Překladatelství nizozemského jazyka
Kolková Kateřina
Rok absolvování: 2020
Vysoká škola: UPOL
Fakulta: Přírodovědecká
Název oboru: Geografie a historie pro vzdělávání
Kováľ Štěpán
Rok absolvování: 2019
Vysoká škola: UTB
Fakulta: Managementu a ekonomie
Název oboru: Finance a finanční technologie
Kubeš Filip
Rok absolvování: 2019
Vysoká škola: UPOL
Fakulta: Přírodovědecká
Název oboru: Nanomateriálová chemie
Marková Michaela
Rok absolvování: 2020
Vysoká škola: UTB
Fakulta: Humanitních studií
Název oboru: Sociální pedagogika
Nemrava Adam
Rok absolvování: 2019
Vysoká škola: MUNI
Fakulta: Pedagogická
Název oboru: Anglický jazyk
Pelka Jiří
Rok absolvování: 2018
Vysoká škola: VUT
Fakulta: Stavební
Název oboru: Realizace staveb
Rozsypálková Nikol
Rok absolvování: 2018
Vysoká škola: UPOL
Fakulta: Filozofická
Název oboru: Ruština pro překladatele
Ševčík Tomáš
Rok absolvování: 2020
Vysoká škola: AMBIS Brno
Fakulta: Bezpečnostní management
Název oboru: Kriminalistika a kriminologie
Výstupová Pavlína
Rok absolvování: 2018
Vysoká škola: MUNI
Fakulta: Lékařská
Název oboru: Porodní asistence



© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město