Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Sdělení ředitele školy

Sdělení k epidemiologické situaci (COVID-19)

vytvořeno: 8.3.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 5. 3. 2020 k aktuální epidemiologické situaci (COVID-19) vydávám toto opatření:

Všichni žáci školy, kteří přijedou z rizikových oblastí (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie – regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont, Japonsko, Singapur), budou ponecháni svými zákonnými zástupci po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z těchto oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Zákonní zástupci sdělí tuto skutečnost neprodleně příslušným třídním učitelům – písemně, e-mailem či telefonicky.

Opatření se rovněž vztahuje na zaměstnance školy, kteří po dobu 14 dnů po případném návratu z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 nebudou fyzicky docházet do zaměstnání. Neprodleně budou o této skutečnosti informovat ředitele školy.

Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město