Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Projekt Holešov

aneb Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu

vytvořeno: 10.5.2017, před 3 roky v rubrice Aktuality

Čtvrtek 4. května 2017 očima Karolíny Kolaříkové (1.G)

I letos jsme se, stejně jako předchozí studenti prvního ročníku našeho gymnázia, zúčastnili dvoudenního výměnného pobytu s terénním cvičením. Vyrazili jsme 4. května 2017 vlakem ze Starého Města. V Holešově jsme se z nádraží  přemístili na zámek, kde jsme byli přivítáni a seznámeni s programem dne. Poté zde proběhla velmi podnětná přednáška o Tomáši Baťovi, na které jsme se dozvěděli o jeho přínosu pro celý region a rozvoj průmyslu. Po obědě následovala prohlídka místních památek- Šachovy synagogy, židovského hřbitova, barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie a zámku. Večer, zcela znaveni bohatým programem, jsme se odjeli autobusem ubytovat do hotelu na Rusavě. Další plánované aktivity proběhly v pátek v okolí hotelu.

Pátek 5. května 2017 očima Terky Švédíkové (1.H)

Den jsme po snídani začali tím, že jsme spolu s 1. G se rozdělili do 4 skupinek po 9 žácích. Programem celého dne bylo plnění úkolů, které nachystali učitelé z gymnázia Holešov, a to na 4 různých stanovištích v okolí ubytovny, přičemž každé mělo jinou tématiku a na lokalitách jsme se střídali. První stanoviště bylo zaměřeno na biologii. Lovili jsme malými síťkami drobné živočichy, co žijí v místním potoku, a snažili se je poznat. Po asi hodině a půl jsme přešli na druhé - fyzikální stanoviště, kde jsme se naučili pomocí míčku a metru měřit tíhového zrychlení. Třetí místo zaujímal zeměpis, kde jsme si vyzkoušeli geocaching, lovili jsme s pomocí GPS, tedy zeměpisných souřadnic „poklady“ – celkem 4 ukryté krabičky v areálu Rusavy. A čtvrté, úplně poslední stanoviště bylo zaměřeno na chemii. Povídali jsme si o vodě, a po odebrání různých vzorků, zjišťovali a zapisovali její vlastnosti.

Po absolvování všech stanovišť jsme byli nabiti spousty novými informacemi a zážitky. Učení hrou nás velmi bavilo a klidně bychom si takový výlet znovu zopakovali.


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město