Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Pro naše budoucí studenty 1. ročníků

Zveme vás a vaše rodiče na informativní schůzku

vytvořeno: 2.6.2017, před 7 roky v rubrice Akce pro veřejnost

Vážení rodiče a milí žáci,

zveme Vás na informativní schůzku žáků nastupujících do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018. Schůzky proběhnou ve Starém Městě a v Uherském Hradišti.


STARÉ MĚSTO
ČTVRTEK 15. ČERVNA 2017

  • AGROPODNIKÁNÍ, EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, STAVEBNICTVÍ v 16.00 hod.
  • GYMNÁZIUM v 17:00 hod. 

Na úvodní schůzku s sebou prosím přineste 290 Kč pro vystavení ISIC karty, která umožňuje žákovi vstup do školy, objednávání stravy, kopírování a půjčování knih v infocentru školy. Pro urychlení procesu žádáme žáky, aby se dostavili v době od:

  • 15 – 16 hod. Agropodnikání, Ekonomika a podnikání, Stavebnictví,
  • 16 – 17 hod. Gymnázium,

kdy každému žákovi bude pořízena fotografie na ISIC kartu. Pokud se žák na informativní schůzku nemůže dostavit, prosím, přineste s sebou jeho fotografii (pasového formátu), kterou použijeme pro vyřízení ISIC karty.


ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, REVOLUČNÍ 747
STŘEDA 14. ČERVNA 2017, Domov mládeže – školní jídelna v 16.00 hod.

  • MECHANIK SEŘIZOVAČ
  • UČEBNÍ OBORY: TRUHLÁŘ, STROJNÍ MECHANIK, OBRÁBĚČ KOVŮ,    MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Na schůzce budou podány informace o praktickém a teoretickém vyučování, které Vám poskytnou členové vedení školy a třídní učitelé. Škola zajišťuje pro žáky pracovní oděv a obuv. Prosím, zjistěte velikosti pracovních oděvů, abychom je mohli pro žáky objednat. Na schůzce vám budou poskytnuty informace o možnosti zřízení karty ISIC, která může nahradit stávající čip a je oficiálním průkazem žáka naší školy.


Mgr. Bedřich Chromek v. r.
ředitel školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město