Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Přírodovědný klokan na naší škole

vytvořeno: 19.10.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Soutěž každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Jednotou českých matematiků a fyziků. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Úkolem soutěžících bylo vyřešit během 40 minut 24 úloh hodnocených podle obtížnosti třemi, čtyřmi a pěti body. S počátečním bonusem 24 body bylo tak možné získat maximálních 120 bodů. Úlohy byly zaměřeny na přírodní vědy – biologii, fyziku, chemii, matematiku a zeměpis.

Soutěž proběhla ve středu 12. října 2016. V kategorii Junior se z naší školy zúčastnilo 62 žáků druhého ročníku studijních oborů gymnázium a agropodnikání.

Nejlepší řešitelé

1. místo: Karolína Kuželová, třída 2. H
2. místo: Kryštof Prokeš, třída 2. H
3. místo: Martin Šánek, třída 2. H


Mgr. Libuše Vránová© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město