Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Přírodovědný klokan

Okresní kolo

vytvořeno: 4.11.2015, před 9 roky v rubrice Aktuality

Výsledky našich nejlepších soutěžících ze školního kola byly porovnány s výsledky ostatních účastníků z okresu Uherské Hradiště. V kategorii Junior soutěžilo v našem okrese 187 žáků.

Naši žáci se v okresním kole umístili takto:

3. – 4. místo:  Denisa Vavřiníková  2.H,

5. místo: Adéla Králíková  2.H,

10. – 11. Místo: Lucie Korvasová 2.G.


Všem úspěšným blahopřejeme!

Mgr. Libuše Vránová© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město