Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Připravujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

datum akce 23.1.2019, před 6 roky | vytvořeno: 14.1.2019, před 6 roky v rubrice Akce pro veřejnost

U nás se připravíte na přijímací zkoušky!

Zájemci o studium v maturitních oborech mohou absolvovat přípravný kurz z českého jazyka a matematiky. Proč se ke kurzu přihlásit? V každém kalendářním roce hrají přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí a pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme intenzivní přípravný kurz, který je placený. Každý z předmětů (český jazyk a matematika) bude vyučován v bloku 10 hodin. Přihlašovat se do přípravných kurzů můžete na emailu info@sosgsm.cz, kam zašlete vyplněnou přihlášku. Kurzy budou probíhat ve středu v době od 15.30 do 17.00 hodin a začínáme ve středu 23. ledna 2019.


Přihláška na přípravný kurz


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město