Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Kapacita kurzů je naplněna!

vytvořeno: 2.12.2021, před 2 roky v rubrice Aktuality

Vážení rodiče a zájemci o přípravné kurzy,

oznamujeme vám, že kapacita kurzů byla naplněna. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 734 261 695. Děkujeme za pochopení.


U nás se připravíte na přijímací zkoušky!


Zájemci o studium v maturitních oborech mohou absolvovat přípravný kurz z českého jazyka a matematiky. Proč se ke kurzu přihlásit? V každém kalendářním roce hrají přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí a pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme intenzivní přípravný kurz, který je placený. Každý z předmětů (český jazyk a matematika) bude vyučován v bloku 10 hodin. 

Přihlašovat se do přípravných kurzů můžete na emailu info@sosgsm.cz, kam zašlete vyplněnou přihlášku. Kurzy budou probíhat ve středu v době od 15.30 do 17.00 hodin a začínáme ve středu 19. ledna 2022. Pokud epidemiologická situace neumožní výuku za osobní přítomnosti žáků ve škole, budou všechny kurzy probíhat distančně (výuková videa od učitelů kombinovaná s on-line hodinami, ve kterých budou řešeny dotazy žáků). S výukou přípravných kurzů máme dlouholeté zkušenosti, proto se distanční výuky kurzů nebojíme. Přihlášku najdete zde.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město