Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Pro žáky 9. tříd ZŠ

datum akce 27.1.2016, před 9 roky | vytvořeno: 16.12.2015, před 9 roky v rubrice Akce pro veřejnost

Pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu maturitních oborů SŠ, nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

V každém kalendářním roce hrají přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí. Pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme intenzivní přípravný kurz.

Intenzivní kurz je placený. Nabízí přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Každý z předmětů bude vyučován v bloku 10 hodin, a to ve středu od 15:30 hod. do 17:00 hod. Zahajujeme 27. ledna 2016. Cena kurzu je 500,- Kč za každý předmět. Platba proběhne při 1. hodině v hotovosti. Do kurzů je nutno se přihlásit na adrese: info@sosgsm.cz, nejpozději do 20. ledna 2016.© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město