Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Přípravné kurzy

Aktuální informace pro přihlášené žáky a jejich rodiče

vytvořeno: 6.5.2020, před 3 roky v rubrice Aktuality

Vážení rodiče,

vzhledem k možnosti obnovení přítomnosti ve školách žáků 9. ročníků, jsme se rozhodli, že obnovíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Žádáme o potvrzení účasti vašeho syna nebo dcery na konzultacích prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/FaT9wSvVs6gf2K5E7

Konzultace budou probíhat následovně:


středa 13. 5. 2020, 14.00-15.30:      skupina 1A, 2A: český jazyk        skupina 3A, 4A: matematika
čtvrtek 14. 5. 2020, 14.00-15.30      skupina 1B, 2B: český jazyk         skupina 3B, 4B: matematika
středa 20. 5. 2020, 14.00-15.30:      skupina 1A, 2A: matematika        skupina 3A, 4A: český jazyk
čtvrtek 21. 5. 2020, 14.00-15.30      skupina 1B, 2B: matematika        skupina 3B, 4B: český jazyk

Žádáme vás, aby žáci do školy vstupovali jednotlivě v době od 13.40 až 14.00, vydenzifikovali si ruce po vstupu do budovy dezinfekcí, která pro ně bude nachystána a bez meškání vstoupili do třídy, ve které již byli v rámci předchozích přípravných kurzů, posadili se po jednom do nachystaných lavic a dodržovali bezpečnou vzdálenost mezi sebou. Dále žáky prosíme, aby si roušky sundali až na pokyn vyučujícího a také prosíme žáky, aby nechodili po škole a nevytvářeli skupinky. Třída bude těsně před jejich příchodem uklizena.

V přiloženém souboru najdete rozdělení žáků do skupin. Přesuny žáků mezi skupinami nejsou možné. 

Každý žák si s sebou přinese vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz níže).© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město