Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Připomínka 17. listopadu na škole

vytvořeno: 21.11.2023, před 17 dny v rubrice Aktuality

Den před významným výročím 17. listopadu jsme pro žáky naší školy připravili tematické odpoledne věnované sametové revoluci. V aule školy byl promítnut nový edukační film o prožívání událostí konce roku 1989 u tzv. „závadové mládeže“. Během následné besedy s hostem jsme se pak poučili, jak tehdejší události prožívali lidé na Uherskohradišťsku.

17. listopad se slaví po celém světě jakožto Mezinárodní den studentstva a jde o jediný mezinárodní svátek, jenž má kořeny v naší zemi. Roku 1939 uzavřeli nacističtí okupanti české vysoké školy, popravili 9 představitelů vlasteneckých studentských organizací a stovky dalších bylo perzekuováno. Dnes máme toto datum spojeno spíše s událostmi roku 1989, kdy právě vzpomínková akce na dobu nacistického bezpráví vyvolala bouře, jež přerostly v tzv. „sametovou revoluci“. Již 34. výročí dne, kdy započal konec minulého režimu, jsme si letos připomněli také na naší škole.

Samotný film nazvaný 1989: Chceme dýchat sleduje v hlavní linii příběh Pavla z Teplic, původně lázeňského města, jež je v době normalizace zasaženo nejen průmyslovým znečištěním, kdy často přes „hustý smog není vidět ani na dva metry“, ale také novou „závadovou“ subkulturou – punkem. Sledováním životních osudů Pavla a jeho přítelkyně Renaty se dozvídáme více o politické situaci, ale i každodennosti 80. let v Československu, a to za pomoci krátkých epizod vhodně proložených dobovými snímky. Na přetřes dojdou témata jako vojna, spartakiáda, vztahy, dobová hudba, mezigenerační spory, ale i veřejná bezpečnost, udavačství, demonstrace a jejich důsledky.

Odpolední program pokračoval besedou s naším laskavým hostem, panem MgA. Michalem Stránským ze spolku Memoria, pamětníkem a aktivním účastníkem oněch událostí v našem regionu. Pan Stránský byl velmi otevřený a žáci si tak mohli povídat o všem, co by se z učebnic dějepisu dozvěděli jen stěží. Mohu-li soudit, jevili zájem hlavně o okolnosti praktického fungování amatérského disentu. Zastavili jsme se u otázky tištění a šíření tzv. „závadové“ literatury mezi prostými lidmi, což je okolnost v dnešním světě, jenž je naopak přehlcen zdroji informací, nesnadno pochopitelná. O to větší byl snad zájem.

Vzpomínám si na několik podobných diskusí ze střední školy, k nímž se dodnes rád vracím, byť jsem je leckdy ocenil až mnohem později. Stejně tak věřím, že i žákům naší školy se beseda líbila a krom určitého vzdělání prohloubila či prohloubí také vývoj jejich, řekněme, mravní osobnosti.

Akce s promítáním filmu proběhla pod záštitou celorepublikového projektu Měsíc filmu na školách pořádaného tvůrci vzdělávacího programu Jeden svět na školách z organizace Člověk v tísni. Padesátiminutový film režiséra Karla Strachoty dokázal viditelně zaujmout i žáky.

K vydařené akci jsme připravili také výstavu, takže každý žák i učitel si mohou o „závadových“ subkulturách a jejich přispění v boji proti minulému režimu přečíst více informací ve vestibulu školy ve Starém Městě. Je zde také umístěn odkaz na zmiňovaný film, který rovněž pro zájemce přikládám.

https://www.jsns.cz/lekce/1532832-1989-chceme-dychat

Mgr. Adam Vaňhara


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město