Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacímu řízení ke studiu na SŠ

vytvořeno: 31.1.2018, před 2 roky v rubrice Aktuality

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ke studiu na SŠ pro školní rok 2018/2019

Ředitel školy rozhodl podle § 59 až 60 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a stanovil kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město pro školní rok 2018/2019.

Všechny informace k přijímacím zkouškám, včetně přihlášky, ukázek testů najdete na Úřední desce v sekci přijímací řízení (zde).


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město