Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Překladatelská soutěž

vytvořeno: 26.11.2020, před 3 roky v rubrice Aktuality

I přes překážku v podobě distančního vzdělávání proběhlo 3. a 4. listopadu 2020 školní kolo Překladatelské soutěže, kterou zaštiťuje Filozofická fakulta UPOL. Zájemci z řad žáků měli 120 minut na to, aby si co nejlépe poradili s překladem dvou stylově i obsahově různých textů z cizího jazyka do češtiny.

Překlad nejlépe zvládli a do univerzitního kola na začátku ledna v Olomouci postupují za anglický jazyk Michael Blaha, Natálie Ochranová  a Klára Čevelová (všichni ze 4.G); v německém jazyce budou naši školu reprezentovat Jakub Hříbek (3.G), Pavel Bilík (1.G) a Anita Štanglicová (2.H);  ve francouzském jazyce si s překladem výborně poradila Natálie Ochranová (4.G) a také postupuje do univerzitního kola, stejně jako vítězové v překladu textů z ruského jazyka, jimiž jsou Tereza Klofáčová (4.H), Petra Janků (3.H) a Natálie Krůzová (2.G).

Děkujeme všem zúčastněným za čas a úsilí a blahopřejeme vítězům!

Za tým učitelů cizích jazyků Mgr. Marcela Chovancová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město