Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Praxe 3. ročníků oboru ekologie a agropodnikání

vytvořeno: 21.4.2016, před 4 roky v rubrice Aktuality

Dne 21.dubna se uskutečnila odborná praxe žáků tříd 3.A a 3.B na téma monitoring blýskáčka řepkového. Tato praxe je pokračováním spolupráce s Výzkumným ústavem zemědělským Kroměříž. Cílem praxe bylo seznámit žáky s výzkumnou prací a následně přímo v terénu, v porostech řepky, jim ukázat  jak  taková  odborná činnost probíhá.

 Žáci se tedy aktivně podíleli na výzkumu identifikací  a sběrem hmyzu (blýskáčků) do  vzorkovnic v učebně školy byla žákům názorně předvedena zkouška na rezistenci blýskáčků k účinným insekticidním látkám. Po odborné stránce celou praxi zajišťoval pracovník  VÚZK pan Ing. Jan Bílovský.

Praxe byla ze strany pracovníka VÚZK hodnocena jako velmi přínosná a byl vysloven zájem na trvání dosavadní spolupráce mezi ústavem a školou. Výsledky výzkumu,  na kterém se podílí naše škola budou zapracovány do metodik pro ochranu rostlin a budou i součástí signalizace škodlivých činitelů v zemědělské výrobě. 

Ing. Ivan Burda


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město