Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Postupujeme do finále ekonomické olympiády

Markéta Švejčarová nás bude reprezentovat v celostátním kole

vytvořeno: 15.3.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

Dne 9. 2. 2018 se naši žáci zúčastnili Krajské soutěže v ekonomické olympiádě, která se konala v budově Krajského úřadu Zlínského kraje. Organizátorem soutěže je Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV). Studenti byli testováni na základě písemného testu, který se skládal z uzavřených a otevřených otázek.

Do finále postupují z každého kraje 2 studenti, dále pak až 22 studentů, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci celé České republiky. Celkem tedy může postoupit do finále EO v České národní bance až 50 studentů. Finále Ekonomické olympiády bude probíhat v reprezentativních prostorech České národní banky v Praze 21. 6. 2018, formou písemné a následně i ústní zkoušky. Z 50 finalistů postupuje do užšího výběru 10 nejlepších, kteří budou obhajovat své znalosti ústně před odbornou porotou. Na základě rovného hlasování volí porotci vítězná místa.

Po vyhlášení výsledků se finalisté setkávají s ekonomy, organizátory Ekonomické olympiády a partnery projektu. V letošním školním roce se Ekonomické olympiády zúčastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol. Školní kolo soutěže proběhlo 13. 12. 2017.

Do finále z naší školy postupuje Markéta Švejčarová (3.E). Gratulujeme a všem studentům děkujeme za účast. 

Ing. Adamčíková Zdeňka a Ing. Petra Pilková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město