Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Pořád je co řešit

vytvořeno: 9.5.2024, před 1 měsícem v rubrice Aktuality

19.4.2024 skupina 5 matematiků vyrazila do Opavy na soutěž Matematický náboj. Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků reprezentující jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce úloh. Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti úloh. Jakmile tým dospěje u některé z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání další. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce úloh, vyhrává.

Obtížnost úloh je volena tak, aby se mohli zúčastnit i studenti, kteří s matematickými soutěžemi nemají mnoho zkušeností, a přitom si přišli na své i úspěšní řešitelé matematických olympiád. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Organizátoři se snaží, aby příklady byly netradiční a pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku. Obtížnost příkladů postupně vzrůstá.

Naši zástupci si poměřili síly v mezinárodní konkurenci Rakouska, Švýcarska, Česka, Německa, Estonska, Spojeného království, Maďarska, Íránu, Polska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

Děkujeme za reprezentaci.

Mgr. Jitka Staňková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město