Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Poděkování firmě Agrofinal spol. s.r.o

vytvořeno: 12.6.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Žáci oboru agropodnikání pravidelně každý školní rok vysévají osiva různých zemědělských komodit na demonstračních políčkách. Jednou z firem, která nám osivo dodává je i firma Agrofinal spol. s.r.o.

 Chtěl bych touto cestou poděkovat za dodávku těchto osiv, které mají žáci možnost jednak poznat a po výsevu následně pozorovat jejich růstové fáze po celé vegetační období.

Ing. Ivo Studénka
učitel odborných předmětů


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město