Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Organizace výuky od 7. prosince 2020

vytvořeno: 30.11.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Vážené studentky a studenti, milí rodiče, 


podle posledních informací z MŠMT nastoupí žáci do školy od 7.12.2020. Ale protože třídy musí v stupni PES 3 stále rotovat, tak vedení školy stanovuje následující systém: 

Studenti 4. ročníků a závěrečného ročníku pokračují i nadále v prezenční výuce. 

Maturitní obory

  • Dne 7.12. 2020 nastoupí do školy všechny třídy třetích ročníků a 2. ročník oboru gymnázium.
  • Dne 14. 12. 2020 přijdou do školy třídy prvního ročníku a třídy druhého ročníku odborné školy, tedy třídy 2.A, 2.E, 2.M a 2.S. 
  • u tříd oboru Mechanik seřizovač probíhá odborný výcvik na pracovišti odborného výcviku podle rozvrhu a teoretická výuka podle výše uvedeného rozpisu. 

Učební obory

Pro všechny studenty učebních oborů platí, že u učebních oborů je rotace zajištěna. Proto bude výuka probíhat od 7. prosince 2020 podle rozvrhu.  Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město