Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

OPS

Podpora studentů, o. p. s. 

​Podpora studentů, o.p.s.​ je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Oddíl C vložka 109 ze dne 11. 3. 1999.

Orgány OPS

Ředitel: PhD. Helena Hlavačková
Správní rada: Mgr. Edita Škrabalová (předseda), Ing. Růžena Borková, Mgr. Marie Velčovská
Dozorčí rada: Ing. Petra Pilková (předseda), Mgr. Ivana Andrýsková, Mgr. Vlastimil Šišák

Adresa OPS

Podpora studentů, o. p. s. 
Velehradská 1527
686 03 St. Město

Bankovní účet: 230 190 65 77/2010

IČ: 25557998
Nejsme plátci DPH.


Předmětem podnikání: zajišťování finančních prostředků

a) pro zkvalitnění podmínek výuky a vzdělávání a zlepšení prostředí školy
b) na podporu zájmové činnosti nadaných a talentovaných žáků
c) na ocenění žáků za mimořádné studijní výsledky
d) na podporu sportovních a kulturních akcí
e) na podporu zahraničních kulturně poznávacích akcí
f) na pořádání akcí spojených s reprezentací školy


Dokumenty ke stažení


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město