Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Okresní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce

vytvořeno: 19.2.2020, před 3 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 13. 2.  a 14. 2. 2020 proběhla na naší škole dvě okresní kola konverzační soutěže v  jazyce anglickém v kategoriích pro gymnázia a odborné střední školy.

Naše škola, jako dlouholetý pořadatel, přivítala  soutěžící z gymnázií a odborných škol v našem okrese. Jejich  dovednosti a jazyková pohotovost byly posuzovány v jednotlivých komisích, ve kterých zasedli učitelé jednotlivých škol. Na 1. místě se umístila Karolína Kočendová z G Uherské Hradiště , na  2. místě Viktor Valovič z G Velehrad , na 3. místě Barbora Šáchová  z GUH. Naši školu v kategorii gymnázií  reprezentovala Zuzana Bachanová ze  2.H   a Michael Blaha ze 3.G .

V kategorii odborných škol nás zastupovala Tereza Lapčíková ze 3.E . V této kategorii se na 1. místě umístil  Stanislav Strokov SŠ COPT, na 2. místě  Eduard Höchtl SŠ COPT  a na 3. místě Vojtěch Šišák SŠPHZ UH.

 Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za krásné výkony.

Mgr. Jana Horáková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město