Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Ohlédnutí za plesem

vytvořeno: 2.4.2024, před 3 měsíci v rubrice Aktuality

Krásný večer prožili studenti, pedagogové, rodiče a přátelé školy v pátek 15.3.2024, kdy se v SKC ve Starém Městě uskutečnil reprezentační ples Střední odborné školy a Gymnázia. Do přípravy se zapojili žáci 3. ročníků se svými třídními učiteli a ochotní pomocníci z řad pedagogů a žáků ostatních tříd.

Večer byl zahájen slavnostní polonézou, kterou s letošními 21 tanečními páry opět připravila Lucie Nováková.  Nácvik probíhal od samého počátku školní roku. Krásná prezentace všech zapojených žáků byla na plese oceněna zaslouženým potleskem.

Slavnostní ráz večera podpořili také další účinkující, kteří se představili v rámci kulturního programu. Jako první předvedli své mistrovství v tanečním sportu Matyáš Grossmann ze 3G se svou partnerkou Lindou Ondrušovou. V jejich podání mohli návštěvníci vidět tance cha-cha, samba a rumba.   Po tomto nevšedním zážitku patřil parket dalším účinkujícím z řad studentů naší školy. Publiku se představila školní cimbálová muzika s primášem Michalem Gabrielem a tanečníci školního folklorního souboru.  Všechna vystoupení se těšila velkému zájmu publika, které tanečníky a muzikanty také odměnilo dlouhotrvajícím aplausem.

Ples byl zpříjemněn rovněž prodejem tomboly, v níž mohli návštěvníci vyhrát krásné ceny. Všem, kteří do tomboly přispěli, velmi děkujeme. Občerstvení zajišťovali spolupracovníci paní Hráčkové a míchané nápoje byly k dostání v baru u Filipa  Špirudy a Vojty Vichorce ze 4H. Výzdobu a dekorace zajistily Romana Habartová ze 4E a Aneta Juřičková ze 4G.

Krásnou atmosféru plesu podpořila také hudební skupení, která se postarala o výbornou zábavu a dobrou atmosféru během celého večera. Na hlavním sále vyhrávala kapela Benny Q, ve sportovním sále si mohli návštěvníci zatancovat u diskotéky s DJ Andrew Melkem a příznivci cimbálové muziky se bavili v horním salonku s CM Špica.

O tom, že má naše škola skvělé a aktivní studenty ve všech ročnících, jsme se mohli přesvědčit nejen v průběhu jednotlivých vystoupení, která přispěla ke krásné a vysoké úrovni celého plesu, ale také při tradičním půlnočním překvapení. To letos připravili studenti třídy 4G pod taktovkou Alexandry Kolenkové, jejichž tým doplnili pedagogové školy. Veselý country tanec byl důkazem, že se studenti ve své škole cítí dobře a že dokáží se svými pedagogy sdílet nejen své studijní povinnosti, ale také radost ze společných prožitků.

Ples byl krásnou příležitostí k setkání s rodiči, pedagogy, absolventy a studenty školy. Děkujeme všem za vytvoření úžasné atmosféry v průběhu celého večera a už nyní se těšíme na příští školní ples.

Za organizátory
​Helena Hlavačková


Fotogalerie: https://holecphoto-16098.pixellu.gallery/ples-sosgsm2024

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město