Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Odborné praxe oboru agropodnikání

vytvořeno: 20.3.2018, před 6 roky v rubrice Aktuality

Ve  dnech 13. a 14. 3. 2018 proběhly exkurze třídy 4.A. Zúčastnili exkurzí ve firmách ZEAS Polešovice, Farma Svízela Velký Ořechov a Ekologickém chovu pana Zdeňka Sečky . Nahlédli jsme zde jak do velkoprovozů chovu mléčných plemen, tak i do ekologického chovu masných plemen skotu. Byli jsme obohaceni o užitečné informace z oblasti výživy a reprodukce skotu, produkce a prodeje mléka, ekologie chovu a dotací. Tyto exkurze jsme si užili a věříme, že budou pro naše budoucí studium nebo práci v zemědělství přínosem.

Radomír Večeřa (4.A)


Dne 15. března se žáci 4. ročníku oboru agropodnikání zúčastnili v rámci praxe odborné přednášky s tématem precizní zemědělství. Přednášel zástupce firmy Agrotechnic Moravia Ing. Pavel Marada. Na přednášce jsme se seznámili s využitím navigačních systémů v zemědělství, přesnou aplikací chemických přípravků a hnojiv a také s využitím senzorů na aplikaci přesné dávky hnojiv.

Josef Špaňhel (4.A)


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město