Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Obráběč kovů

Obráběč kovů

Kód a název oboru vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů
Název ŠVP: Obráběč kovů
​Platnost ŠVP: od 1. 9. 2019


Charakteristika přípravy v oboru

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům i nekovovým materiálům (např. k plastům). Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje - CNC obráběcí stroje apod.), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů. Různorodost činností při obrábění materiálů se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: praktické činnosti, fyzika.


Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konveční a číslicově řízené soustružnické obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, hoblováním, protahováním nebo protlačováním součástí, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů, seřizováním a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.

Co vás čeká?

Fotogalerie

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město