Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Nový školní sad vysazen

vytvořeno: 5.4.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Po dvaceti letech dosloužila původní větší část školního sadu, a proto  jsme se rozhodli o vyklučení přestárlých jabloní, hrušní a broskvoní. Na již zmiňované vyklučení provedené na podzim 2016 navázala pečlivá příprava pozemku, sestávající z vykopání jamek, jejich vyhnojení a samotné sázení stromků. Z jednotlivých druhů ovocných dřevin jsme preferovali jak klasické, tak nové odrůdy, u jabloní hlavně rezistenty odolné vůči strupovitosti a padlí jabloňovému. 

Velký dík patří žákům druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru agropodnikání, kteří se hlavní měrou podíleli na likvidaci starého sadu a výsadbě nového.

Ing. Ivo Studénka, Ing. Zdeněk Pilka, Mgr. Radislav Dolina, pan Mynář


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město