Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Nový projekt Erasmus+

Landscape yesterday and today

vytvořeno: 5.12.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Naše škola je opět úspěšným žadatelem projektu Erasmus+, kdy nám byl letos schválen projekt s názvem Landscape yesterday and today. V projektu zaměřeném na krajinu, její změny v prostoru a čase, jsou našimi partnery školy z Rumunska, Švédska a Portugalska. Naším společným cílem je porovnat změny v krajině ve všech partnerských státech a společně vytvořit Atlas krajiny v okolí našich škol. Budeme pracovat s archivními materiály, starými mapami, fotografiemi a leteckými snímky, budeme se učit pracovat s geografickými informačními systémy, abychom mohli mapu vytvořit, a budeme krajinu zkoumat z biologického, geografického a environmentálního hlediska.

Ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 se koordinátoři z partnerských států sešli ve Starém Městě. Hlavním programem první schůzky celého projektu byly Geografické informační systémy (GISy). Hlavní koordinátor projektu, Mgr. Soňa Patočková, po celé 3 dny učila koordinátory pracovat s GISy,  se starými mapami a vytvářet nové mapy, pracovat v terénu s GPSkami či mobilními telefony s GPS a naměřená data exportovat do programu Quantum GIS, se kterým účastníci projektu pracovali. Při terénním cvičení jsme vyrazili do Chřibů, které všechny účastníky z partnerských zemí nadchly.

První schůzka uplynula rychle a my se již postupně budeme spolu s našimi studenty připravovat na další mobilitu, která se uskuteční v březnu 2020 v rumunském městě Rosiiori de Vede. Jejím ústředním tématem bude krajina v minulosti a společně budeme řešit změny v krajině za uplynulých cca 200 let. A jaké podklady využijeme pro naše studium? Budou to zejména staré mapy, letecké snímky a kroniky. Podívejte se, jak vypadalo Staré Město v 19. století a v roce 1950.

Mgr. Soňa Patočková
​koordinátor projektu


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město