Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Němčina jako vášeň

vytvořeno: 17.9.2019, před 4 měsíci v rubrice Aktuality

Výrazného úspěchu dosáhly studentky našeho gymnázia Eliška Skramuská ze 4. H a Dorka Ševčíková ze 2. G. V průběhu letních prázdnin se dívky zúčastnily intenzivního jazykového kurzu, který byl pořádán Jazykovým centrem Vídeňské univerzity.  Při zápisu do kurzu bylo třeba podstoupit vstupní test, na základě jehož výsledků byli uchazeči rozděleni do skupin dle pokročilosti a jazykové úrovně.  Kurz, který probíhal denně po dobu čtyř týdnů, byl zaměřen na prohloubení předchozích jazykových znalostí a rozvoj jednotlivých dovedností, nezbytných pro složení zkoušky (analýza textu, psaný projev, poslech, ústní projev a komunikace). Kurz svou strukturou navazoval na jazykové znalosti, které studenti získali ve své střední škole. Součástí mezinárodního kurzu bylo rovněž poznávání odlišných kultur a národností.  V závěru kurzu skládali uchazeči mezinárodní jazykové zkoušky před komisí, jíž předsedala rektorka pro studium univerzitní profesorka Dr. Christa Schnabl.

Je pro nás velkou radostí, že obě naše skvělé studentky u tak náročné jazykové zkoušky uspěly a získaly mezinárodní certifikát a diplom! Blahopřejeme Elišce k získání Zertifikatu B1.2 a Dorotce k získání Zertifikatu B1.1!

Ani ostatní studenti o prázdninách nezaháleli. Další velký úspěch zaznamenala naše čerstvá maturantka Nikol Úrichová, která získala jazykový diplom Rakouského institutu ÖSD na úrovni B2 a své znalosti bude prohlubovat studiem němčiny na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Ke studiu germanistiky bylo přijato i dalších 9 absolventů našeho gymnázia, kteří tak mohou navázat na předchozí úspěšné studenty a rozšířit řady našich zapálených němčinářů.

Všem třem studentkám děkujeme za úžasnou reprezentaci úrovně výuky němčiny na našem gymnáziu a přejeme stále plno neutuchající energie a nadšení ve studiu německého jazyka!

Za sekci německého jazyka Helena Hlavačková a Zuzana Kohoutová


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město