Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Odborná praxe 3.B

Studenti navštívili zajímavé přírodní lokality

vytvořeno: 2.6.2016, před 4 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 23. – 27. 5. 2016 odbornou praxi z MAA. V pondělí jsme zahájili praxi analýzou odebraných vzorků vody i půd ve školní laboratoři. Výsledky jsme posoudili a vyhodnotili podle ČSN.

V úterý  žáci s Mgr. Suchánkovou putovali po Medlovickém a Ježovském lomu a monitorovali přírodní poměry v obou lokalitách. Tyto dva lomy jsou přírodními památkami, a jsou velmi významnými lokalitami z geologického, botanického i zoologického hlediska. Medlovický lom  je jedním ze tří porcelanitových lomů v Evropě, Ježovský lom je pískovcový a je významný  výskytem xerotermních rostlin i živočichů.  

Ve středu jsme si s pracovními  listy a s dílčími přednáškami o zvířatech jednotlivých kontinentů, které si připravili sami žáci, podrobně  prohlédli ZOO Zlín. Dověděli jsme se o potřebách jednotlivých druhů a o jejich stupni ohrožení, popř. záchranných programech a grantech na jejich podporu.

Další den jsme se jeli poučit do ekologické vesnice Hostětína o environmentálně šetrných způsobech bydlení, výrobě energie z obnovitelných zdrojů, vytápění obce štěpkou, čištění odpadních vod kořenovou čistírnou, moštování , sušení ovoce a výsadbě krajových odrůd a dalších progresívních metodách trvale udržitelného života.

Poslední den praxe náležel botanické exkurzi do NPR Zahrady pod Hájem, kde jsme nalezli  8 druhů vstavačovitých rostlin včetně vzácného toříče čmelákovitého v květu, kosatce různobarvé a trávolisté, a řadu dalších vzácných a ohrožených rostlin, které jsou chloubou biosférické rezervace Bílé Karpaty. Obloha nad loukami se před našima očima měnila, a tak jsme také pozorovali různé druhy oblačnosti, ve které převažovaly vysoko kondenzující cirry.

  Ing. Jana Hubená


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město