Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením

vytvořeno: 5.1.2024, před 5 měsíci v rubrice Aktuality

Seminaristé ze 3.GH píší o své návštěvě v Domově pro osoby se zdravotním postižením

Dne 29.11. 2023 jsme se vydali do Domova se zdravotním postižením ve Starém Městě. Myslím, že to byla pro nás zajímavá zkušenost a emoce byly jako na houpačce. Náš hlavní cíl byl donést něco dobrého na zub a dělat těmto lidem radost na tváři. Jakmile jsme tam vstoupili, čekala nás za dveřmi paní vedoucí. Posadila nás a povídala, jak asi tahle instituce probíhá. V průběhu se i ptala na různé i osobnější dotazy a zkušenosti, a myslím že se mnozí otevřeli. Následovalo rozřazení do skupinek, každá šla navštívit jiné místo s jinými lidmi. Klienti z domova byli velice přívětiví a byli rádi, že nás můžou vidět a mít změnu od běžného dne. Prohlíželi si nás a někteří nám hned po příchodu podávali ruce. Co se týče prostředí, krásné a klidné místnosti byly sladěny do různých barev. Totiž klienti potřebují mít hodně změn a také pestrý průběh dne, jak nám řekla paní, která nás prováděla. Je to samozřejmě hořkosladké vidět, jak se všichni pohybujeme po tenkém ledu a toho, co máme teď, bychom si měli vážit. Jinak to byl super tematický výlet a snad se brzy ještě někam vydáme.

Aneta Navarová 3.G


Návštěva zařízení se zdravotně postiženými pro mě byla velmi přínosná, neboť jsem měla možnost ve skutečnosti vidět, jací zde žijí lidé a jak náročná práce je zaměstnanců, kteří se o ně starají. Velmi mile mě překvapilo variabilní prostředí, ve kterém klienti žijí i jejich pozitivní a vlídné chování vůči nám. V domově na mě dopadala spousta emocí. Na jednu stranu to byla tíseň a lítost se zdravotně postiženými a na stranu druhou mě těšilo, s jakou péčí a obětavostí je o klienty dobře postaráno. Pevně věřím, že v každém z nás to zanechalo nespočet dojmů a návštěva lidí s tímto typem postižení by byla obohacující pro každého zdravého člověka.

Lucie Barešová 3.G


Celá návštěva pro nás byla velkým přínosem, protože jsme si všichni uvědomili, že i když se tato budova zdá zvenku plná smutku, převládá v ní přesný opak. Smích, radost a přátelský přístup jsou prioritou a my jsme to všichni zažili na vlastní oči. Určitě bychom si rádi tuhle návštěvu ještě někdy zopakovali.

Číhalová Emma 3.G


Tato návštěva nás měla seznámit a naučit o tom, jak to chodí v takovém zařízení, taky nám to přiblížilo učivo o psychických a fyzických nemocech. I přes obavy, které někteří nás z návštěvy měly jsme nakonec všichni odcházeli příjemně překvapení.

Magdalena Hiklová 3.G


Zjistili jsme, že tam dokonce mají i svou vlastní kapli, kde jim přednáší dobrovolníci a jednou za čas tam dojede i farář. 

Rebeka Margetíková 3.G


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město