Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Naši žáci nejsou lhostejní

Do Českého národního registru dárců kostní dřeně se přihlásilo 54 žáků školy.

vytvořeno: 20.10.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Ve čtvrtek 13. října 2016 zavítala na Střední odbornou školu a Gymnázium ve Starém Městě paní Zdeňka Wasserbauerová z Českého národního registru kostní dřeně v Olomouci s přednáškou „Leukémie a její léčba“. Přednášky se zúčastnilo asi 200 studentů 3. a 4. ročníku. Dozvěděli se, že naději nemocným na uzdravení dává transplantace kmenových buněk od zdravého dárce. Ochotných dárců se na této škole okamžitě našlo hned několik desítek. Na místě proběhly odběry krve u 54 žáků. Zajímavostí je, že k přihlášení do registru se také rozhodla i Pavlína Hanáčková ze třídy 3. G, která v tento den oslavila 18. narozeniny. Tito žáci tak byli rovnou zaregistrováni do Českého národního registru kostní dřeně, který k 30. 9. 2016 registruje 67 485 dárců. V registrech světa je jich registrováno 28 591 204.

Dnešní mládež někdy působí na starší generaci dojmem, že je lhostejná, nic ji nezajímá a pokud ano, tak jsou to především úzce osobní zájmy. Tato událost však dokazuje, že také v mladých lidech, a možná ještě ve větší míře než u těch starších, je pod povrchem schováno mnoho citu, schopnosti empatie a sebeobětování. Přístup staroměstských žáků ocenila přednášející i vedení školy.


Jakub Petrželka, třída 3.G

Mgr. Pavel Palička


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město