Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Naši studenti soutěžili v orbě

Adam Filla a Radomír Večeřa nás reprezentovali v krajském kole

vytvořeno: 12.10.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Ve dnech 5. a 6.10.2017 se žáci naší školy – Adam Filla ze 3.A a Radomír Večeřa ze 4.A  zúčastnili soutěžního klání v orbě určeného pro studenty zemědělských oborů z krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočina a také za účasti studentů z partnerských škol ze Slovenska a Rakouska. Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a předsedy Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Ing. Václava Hlaváčka, CSc. Soutěžilo se na pozemcích Agropodniku Mašovice, pořádala ji Střední odborná škola Znojmo, spolupořadatelé pak byly Jihomoravský kraj, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a Agropodnik Mašovice a.s. Oralo se s traktory Zetor 7711 a dvouradličnými jednostrannými pluhy. Finanční zabezpečení zajistila Regionální agrární komora Jihomoravského kraje za finanční podpory Jihomoravského kraje a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 po příjezdu si mohli žáci společně zatrénovat na vytyčených pozemcích a zároveň si vylosovali soutěžní parcely pro páteční klání. Večer pak proběhlo slavnostní zahájení soutěže v Agrodomu ve Znojmě. Dále program vyplnily semináře na téma Orba a její význam v současnosti, který vedl prof. Ing. František Bauer, CSc., profesor MENDELU, a seminář o dotačních programech Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) pro mladé začínající zemědělce, který vedl Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva PGRLF a.s.

V pátek po snídani začala samotná soutěž slibem rozhodčích a oráčů. Doprovodným programem byla také výstava moderní zemědělské mechanizace s možností otestovat si tuto techniku v praxi a také příjezd skupinky veteránských traktorů z Rakouska. Při úvodních proslovech hostů nás potěšila skutečnost, že jsme zde jedinou školou ze Zlínského kraje a dostalo se nám také samostatného přivítání od starosty Znojma pana Ing. Vlastimila Gabrhela, který od nás pochází. Předpokladem pro budoucí dobré hodnocení, bylo provedení tzv. rozpichu, což je vyorání střední brázdy a její následné zaorání ve stanovené rovině s požadavkem na dodržení výseče pro jednotlivé soutěžní parcely. Oba naši zástupci se se stanoveným úkolem vyrovnali poměrně dobře a zejména Radek Večeřa si připravil dobrý základ pro splnění a dodržení dalších hodnotících parametrů. Těmi byly přímočarost brázd, souběžnost jízd, sklad odpovídající požadavkům, hloubka orby stanovená na 18 cm s tolerancí 2 cm v celé délce brázdy, zaorávání a vyorávání pluhu na hranici výseče a zapravení rostlinných zbytků. Vše bylo klasifikováno bodovými srážkami. Hodnotící sbor rozhodčích byl velmi důsledný a pečlivě vyhodnocoval všechny stanovené parametry. Rozhodujícím faktorem je zde na rozdíl od soutěží v jízdě zručnosti provedení, nikoliv čas. Vše je otázkou přesnosti a preciznosti. Pohledem na jednotlivé soutěžní parcely byly mezi soutěžícími jen nepatrné rozdíly a obtížný úkol poroty rozhodnout, nakonec vyústil ve vyhlášení výsledků, kdy určili pořadí pouze na prvních šesti místech. Dominovali zde domácí zástupci, mezi které se vklínili pouze dva studenti školy z Vyškova, jejichž doprovod byl rovněž členem hodnotící poroty. Naši kluci v soutěži především sbírali zkušenosti a platí u nich pravidlo, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Myslím si, že se tohoto úkolu zhostili se ctí. 

Mgr .Radislav Dolina


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město