Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Naši studenti oslavili "GIS DAY"

Den geografických informačních systémů na fakultě logistiky UTB

vytvořeno: 26.11.2015, před 7 roky v rubrice Aktuality

Již po několikáté Fakulta logistiky a krizového řízení UTB v Uh. Hradišti organizovala den GIS pro školy a veřejnost, ve kterém se snaží seznámit široké publikum s možnostmi a využitím GIS. Letošní ročník byl zaměřen na použití GIS při krizových situacích.

S žáky geografického semináře ze 3.GH jsme využili nabídky jak teoretické přednášky, tak praktického workshopu. Vyučující FLKŘ UTB pro nás připravili nejprve prezentaci o povodních a únicích nebezpečných látek obecně a ukázali nám výstupy z programu Prosim, který je schopen monitorovat průtoky vodních toků v povodí řeky Moravy a zároveň simulovat povodňové stavy a zobrazit potenciálně zaplavená území v mapě.

Ve druhé části již studenti sami pracovali s programem TerEx, ve kterém modelovali dle zadání únik chlóru na křižovatce v Uh. Hradišti s vizualizací v mapě. Ač zadávaných parametrů nebylo málo, program i žáci se s tímto úkolem vypořádali bez problémů.

Po workshopu jsme ještě měli možnost samostatně projít výstavu map vytvořených v různých programech GIS a zjistit, co vše se vlastně je možno díky GIS v mapách zobrazit.Mgr. Marcela Chovancová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město