Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Naši počtáři v soutěži Matematický náboj

vytvořeno: 1.5.2023, před 1 rokem v rubrice Aktuality

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků reprezentující jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce úloh. Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti úloh. Jakmile tým dospěje u některé z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání další. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce úloh, vyhrává.

Týmy soutěží ve dvou kategoriích – Junioři a Senioři. V kategorii Junioři mohou soutěžit pouze týmy, jejichž členové jsou studenty nejvýše druhého ročníku střední školy nebo odpovídajících ročníků gymnázií. V kategorii Senioři mohou soutěžit týmy středoškoláků v libovolném složení.

Letos jsme nabyli zkušenosti a zužitkujeme je v dalším ročníku.

Mgr. Jitka Staňková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město