Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Naši automechanici uspěli v matematické soutěži

vytvořeno: 11.3.2024, před 3 měsíci v rubrice Aktuality

Naši žáci učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel – 1. D získali krásné první místo v krajské matematické soutěži třídních kolektivů v kategorii S1. Jako odměnu obdrželi medovník, na kterém si moc pochutnali.

Soutěž pořádala v rámci kraje na podporu matematické gramotnosti dne 5. 3. 2024 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vítězství je o to cennější, že termín soutěže kolidoval s jinou akcí naplánovanou již dříve naší školou pro žáky všech ročníků oboru Mechanik opravář motorových vozidel, exkurzí do Kopřivnice, které se zúčastnila část třídy.

Kluci se ukázali jako skvělý kolektiv a v počtu 13 žáků se snažili dosáhnout v soutěži co nejlepšího výsledku, což se jim ve své kategorii podařilo. Moc gratulujeme.

Mgr. Renáta Burdová


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město