Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Napsali o nás na serveru Aktuálně.cz

vytvořeno: 23.10.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Na tohle jsme přišli díky Erasmu+

Mezinárodní projekt žákům ukázal, na co všechno se dá použít mobilní telefon.


Během dvouleté spolupráce se z partnerských škol stal silný tým.

Během dvouleté spolupráce se z partnerských škol stal silný tým. | Foto: Archiv SOŠG

Program Erasmus+ už dávno není určen pouze vysokoškolákům. Zapojit se do něj mohou instituce všech úrovní vzdělávání od školek až po univerzity, ale také organizace zaměřené na neformální vzdělávání.

Školám nabízí možnost vyslat zaměstnance na jazykový kurz, odborný seminář, stínování do partnerské školy nebo na jiné vzdělávací pobyty. Podporuje ale také dlouhodobé (dvou až tříleté) projekty strategické spolupráce, v rámci kterých mohou vyjet do zahraničí na studijní návštěvy i žáci. Cílem těchto projektů je především sdílení zkušeností mezi zapojenými partnery a rozvoj inovací.


Mobilní telefon obsahuje řadu senzorů a je tak skvělou pomůckou třeba do hodiny fyziky.

Mobilní telefon obsahuje řadu senzorů a je tak skvělou pomůckou třeba do hodiny fyziky. | Foto: Archiv SOŠG

A právě jeden takový projekt nedávno dokončila Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (SOŠG) u Uherského Hradiště. Nesl název Digital teaching in natural scientific subjects (Digitální výuka v přírodovědných předmětech) a spolupracovaly na něm střední školy v Rumunsku, Itálii, Švédsku a Portugalsku.

Spolupráce žáků a učitelů

"Našim záměrem bylo zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů - tedy biologie, chemie, fyziky a geografie - pomocí digitálních technologií," vysvětlila Soňa Patočková, zástupkyně ředitele a koordinátorka projektu na SOŠG. "Jako hlavní pomůcku jsme zvolili mobilní telefon. Obsahuje totiž asi 15 různých senzorů a dá se tak využít třeba jako gyroskop, senzor gravitačního zrychlení, měřič luminiscence, intenzity hluku, polohy nebo srdečního pulsu."

Učitelé a žáci společně vytvářeli pracovní listy a výukové aplikace, které jsou dostupné i pro další zájemce na stránkách digitalteaching.eu. Důraz byl přitom kladen na aktivní zapojení žáků a vzájemné objevování možností, které digitální výuka přináší.

"Každý z partnerů přispěl do projektu svou expertízou - týmy z Portugalska a Švédska byly zběhlé v programování, italský tým byl zkušený v koordinování a rumunský uměl pracovat s počítačem Arduino," dodala Soňa Patočková. "Kromě toho byl každý partner zodpovědný za uspořádání setkání ve své zemi na dané téma - u nás to byla chemie, v Rumunsku biologie, v Itálii informatika, v Portugalsku geografie a ve Švédsku fyzika."

Anglicky i v hodinách chemie

Důležitým aspektem projektu byla komunikace v anglickém jazyce, který si žáci procvičovali i během hodin přírodovědných předmětů.


Žáci v rámci projektu vytvářeli vlastní mobilní aplikace.

Žáci v rámci projektu vytvářeli vlastní mobilní aplikace. | Foto: Archiv SOŠG

"Největším přínosem pro žáky bylo vedení workshopů pro učitele a žáky z partnerských zemí. Museli se na to připravit nejen po stránce jazykové, ale i obsahové. Workshop trval až tři hodiny a celý ho vedli v angličtině. Prezentovali během něj výsledky své práce a zapojovali i ostatní. Bylo to pro ně náročné, ale zvládli to," zdůraznila Soňa Patočková.

V České republice získal projekt v letošním roce ocenění Evropská jazyková cena Label, kterou již od roku 2002 uděluje MŠMT a Dům zahraniční spolupráce za inovativní přístup k jazykovému vzdělávání. V Rumunsku a Portugalsku získali jeho realizátoři také certifikát Quality Label v rámci každoročního hodnocení národních projektů v eTwinningu. Školy totiž ke spolupráci využívaly právě tuto online platformu.


Odkaz na článek


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město