Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

MOCK testy jsou za námi

vytvořeno: 18.10.2022, před 2 roky v rubrice Aktuality

Milí studenti (popřípadě i další čtenáři),

máme za sebou další ročník Mock testů (Cambridge zkoušky nanečisto). Letos se přihlásilo rekordních 63 studentů , z nichž 21 ke zkoušce PET (B1), 36 na FCE (B2) a 6 studentů na CAE (C1). To značí opravdu velký zájem, čehož si opravdu vážíme. Nejaktivnější třídou byla 4.H, ze které se 16 žáků pokusilo pokořit úroveň B2 při zkoušce FCE (a to bez výraznějšího nátlaku třídního učitele:).

 OPS všem studentům, kteří konali mock PET, přispěje částkou 200,- Kč, na zkoušky FCE a CAE částkou 300,- Kč. Na výsledky budeme napjatě čekat 2 týdny a doufáme, že budou co nejlepší. Už nyní ale víme, že zkoušející byli mile překvapeni vysokou úrovní jazyka našich studentů v ústní části.

Na začátku ledna budeme organizovat na naší škole reálnou zkoušku PET, čímž si mohou studenti SOŠ nahradit ústní a písemnou část maturitní zkoušky z angličtiny a navíc si mohou do životopisu uvést potvrzenou úroveň díky PET certifikátu. Doufám, že možnosti využije co nejvíce studentů. Žáci gymnázia potřebují k nahrazení maturitní zkoušky certifikátem úroveň B2, tedy zkoušku FCE.

Pokud již teď víte, že chcete v nejbližší době zkoušku konat, kontrolujte si termíny a možnost přihlášení na: https://www.zkouskypark.cz/Cambridge Při registraci vždy uveďte kód naší školy SPS047, bez něj neobdržíte slevu! V případě dotazů ke zkouškám se obracejte na mě nebo vedoucí sekce ANJ Mgr. Vejrostovou.

Moc děkuji všem studentům za účast a Mgr. Patočkové za pomoc s organizací!

Za sekci anglického jazyka
Mgr. Roman Chovanec


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město