Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mladý poľnohospodár v Pruském již popáté

vytvořeno: 5.11.2017, před 2 roky v rubrice Aktuality

Dne 16. 10. 2017 se v prostorách SOŠ Pruské konala mezinárodní soutěž „Mladý polnohospodár“. Jednalo se již o 5. ročník a účastnilo se jí 20 soutěžících ze 8 škol Slovenské  a 2 škol České republiky. Soutěž byla součástí Dne otevřených dveří této školy, během kterého se celá škola snažila představit veřejnosti ve všech oborech. Velmi zajímavým se jevil zejména studijní obor Agropodnikání se zaměřením na kynologii. Za naši školu se této akce účastnili Katka Matoušková ze 4.A a Adam Filla ze 3.A. Samotná soutěž byla zahájena paní ředitelkou SOŠ Pruské Ing. Jankou Fedorovou a záštitu nad touto soutěží převzal předseda Trenčínského samosprávného kraje. Výkony bedlivě sledovala i regionální slovenská televize. Po dobře zvládnutém úvodním teoretickém testu z problematiky konstrukce a údržby zemědělské techniky, oba naši zástupci bojovali na technicky velmi náročné trati v jízdě zručnosti se soupravou traktoru Z7211 a dvounápravového přívěsu. Třetí disciplínou byla poznávací soutěž náhradních dílů a autosoučástek. V této poslední disciplíně měli určitou výhodu učni oboru opravář zemědělských strojů, kteří mají daleko více odborné praxe než naši studenti oboru Agropodnikání. Navíc vybrané náhradní díly a části mechanizačních prostředků, byly použity zejména v osobních a nákladních vozidlech, které rozhodně nejsou doménou našich studentů. Také proto nás nemusí konečné umístění ve druhé polovině startovního pole mrzet. Soutěž byla pro nás především o zkušenostech a pro Katku také o přípravě na celostátní soutěž studentů oboru Agropodnikání, která se koná příští rok v dubnu. Tady máme určitě na co navázat, neboť zde v roce 2015 zvítězil náš tehdejší student Andrej Černaj. Tato soutěž nám i po stránce odbornosti daleko více vyhovuje. Ze Slovenska jsme přesto odjížděli spokojeni.

Mgr. Radislav Dolina


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město