Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mladí zemědělci soutěžili v Uherském Brodě

Agáta Pochylá obsadila 3. místo

vytvořeno: 22.5.2024, před 2 měsíci v rubrice Aktuality

Dne 10. 5. 2024 se v prostorách SOU Uherský Brod konala mezinárodní odborná soutěž žáků zemědělských oborů – Opravář zemědělských strojů. Účastnilo se jí 22 soutěžících z osmi škol České a Slovenské republiky. Soutěž byla součástí Dne otevřených dveří této školy, během kterého se celá škola snažila představit veřejnosti ve všech oborech. Souběžně probíhaly také soutěže malířů a sprejerů.

Za naši školu se této akce účastnili, stejně jako před 15 dny v Tišnově, Michal Mikel ze 2.A a Ondřej Slavík s Agátou Pochylou ze 3.A. Samotné klání bylo zahájeno panem ředitelem SOŠ Uherský Brod Ing. Jiřím Polanským, dále byli přítomni také hosté z řad poslanců, radních Zlínského kraje a zástupců vedení města. Vítěze pak dekoroval hejtman Zlínského kraje pan Radim Holiš.

Jízda zručnosti se soupravou traktoru Z5211 a dvounápravového přívěsu byla tradičně postavena na hřišti za sportovní halou. Tady úskalí trati poměrně dobře zvládl Ondřej Slavík, který čtvrtým místem potvrdil stoupající formu a jeho výsledek je příslibem do budoucna. Od třetího místa jej dělilo jen deset sekund. Michal Mikel zajel svůj standart, což mu stačilo na šesté místo. Agáta Pochylá v kategorii dívek opět zviditelnila školu, když se postavila na třetí stupínek v kategorii dívek s minimální ztrátou na vítěznou domácí Nikolu Šopíkovou, kterou v Tišnově porazila. Konečné umístnění našich studentů tedy lze považovat za úspěch a lze konstatovat, že soutěž byla také dobrou přípravou na budoucí klání ať už v regionálním kole jízdy zručnosti traktoristů, nebo v celostátní soutěži studentů oboru Agropodnikání, kterého se naši studenti pravidelně účastní.


Mgr. Radislav Dolina


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město