Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mladí zemědělci soutěžili v Uherském Brodu

vytvořeno: 23.5.2023, před 11 měsíci v rubrice Aktuality

Dne 12. 5. 2023 se v prostorách SOU Uherský Brod konala mezinárodní odborná soutěž žáků zemědělských oborů – Opravář zemědělských strojů. Účastnilo se jí 17 soutěžících z 8 škol České a Slovenské republiky. Soutěž byla součástí Dne otevřených dveří této školy, během kterého se celá škola snažila představit veřejnosti ve všech oborech. Proto zde souběžně probíhaly také soutěže malířů a sprejerů. Za naši školu se této akce účastnili Mirek Kománek a Ondřej Slavík, oba ze 2. A. Samotné klání bylo zahájeno panem ředitelem SOŠ Uherský Brod Ing. Jiřím Polanským, dále byli přítomni také hosté z řad poslanců, radních Zlínského kraje a zástupců vedení města. Soutěž byla šitá na míru spíše učebním oborům, ale oba naši kluci se nebáli a bojovali. První částí bylo svařování, kde si mohli soutěžící otestovat svoje znalosti na svařovacím trenažéru Soldamatic metodou MAG. V této disciplíně měli určitou výhodu učni oboru Opravář zemědělských strojů, kteří mají daleko více odborné praxe než naši studenti oboru Agropodnikání, kde se svařování v rámci předmětu Základy mechanizace probírá jen teoreticky a trenažer u nás na škole nemáme. Jízda zručnosti se soupravou traktoru Z5211 a dvounápravového přívěsu byla tradičně postavena na hřišti za sportovní halou. Tady úskalí trati poměrně dobře zvládl Mirek Kománek, pouze s minimální bodovou ztrátou na nejlepšího. Třetí částí soutěže, bylo rozpoznávání součástek zemědělské mechanizace. Také tady se projevil větší přehled a znalosti učňů. Konečné umístnění ve druhé polovině startovního pole pro kluky nemusí být zklamáním a lze konstatovat, že soutěž byla také dobrou přípravou na budoucí klání ať už v regionálním kole jízdy zručnosti traktoristů, nebo v celostátní soutěži studentů oboru Agropodnikání, kterého se naši studenti pravidelně účastní.

Mgr. Radislav Dolina

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město