Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mladí zemědělci soutěžili na Slovensku

vytvořeno: 18.10.2019, před 5 roky v rubrice Aktuality

Dne 17. 10. 2019 se v prostorách SOŠ Pruské konala poosmé mezinárodní soutěž „Mladý polnohospodár“. Účastnilo se jí 20 soutěžících z 10 škol České a Slovenské republiky. Soutěž byla součástí Dne otevřených dveří této školy, během kterého se celá škola snažila představit veřejnosti ve všech oborech. Velmi zajímavými se jevily zejména studijní obory Agropodnikání, se zaměřením na kynologii a nově otevíraný obor Agromechatronik, na kterém bude v oblasti tvorby výukových materiálů spolupracovat i naše škola. Samotná soutěž byla zahájena paní ředitelkou SOŠ Pruské Ing. Jankou Fedorovou a záštitu nad touto soutěží převzal předseda Trenčínského samosprávného kraje. Výkony bedlivě sledovala i regionální slovenská televize. Za naši školu se této akce účastnili Václav Suchánek ze 3.A a Ivo Výmola ze 4.A. Po dobře zvládnutém úvodním teoretickém testu z problematiky konstrukce a údržby zemědělské techniky, oba kluci statečně bojovali na technicky velmi náročné trati v jízdě zručnosti se soupravou traktoru Z5211 a dvounápravového přívěsu. Trať byla postavená ve svahu a její zvládnutí bez trestných bodů za kontakty s vymezovacími výtyčkami, bylo základem dobrého výsledku. Toto se podařilo zvládnout Ivo Výmolovi, Václav Suchánek měl zaznamenány dva kontakty za což měl deset trestných bodů. Výsledek oba řadil až do druhé poloviny startovního pole. Třetí disciplínou byla poznávací soutěž náhradních dílů a autosoučástek. V této poslední disciplíně měli určitou výhodu učni oboru opravář zemědělských strojů, kteří mají daleko více odborné praxe než naši studenti oboru Agropodnikání. Navíc vybrané náhradní díly a části mechanizačních prostředků, byly použity zejména v osobních a nákladních vozidlech, které rozhodně nejsou doménou našich studentů. Také proto nás nemusí konečné umístění ve druhé polovině startovního pole mrzet. Soutěž byla pro nás především o zkušenostech a o přípravě na celostátní soutěž studentů oboru Agropodnikání. Ze Slovenska jsme proto odjížděli spokojeni.

Mgr. Radislav Dolina


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město