Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mladí zemědělci soutěžili na Slovensku

vytvořeno: 19.10.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Dne 13. 10. 2016 se v prostorách SOŠ Pruské konala mezinárodní soutěž „Mladý polnohospodár“. Účastnilo se jí 12 sotěžících ze 6 škol České a Slovenské republiky. Soutěž byla součástí Dne otevřených dveří této školy, během kterého se celá škola snažila představit veřejnosti ve všech oborech. Velmi zajímavým se jevil zejména studijní obor Agropodnikání, se zaměřením na kynologii. Za naši školu se této akce účastnili Martin Bradáč a Radomír Večeřa, oba ze 3. A. Samotná soutěž byla zahájena paní ředitelkou SOŠ Pruské Ing. Jankou Fedorovou a záštitu nad touto soutěží převzal předseda Trenčínského samosprávného kraje. Výkony bedlivě sledovala i regionální slovenská televize. Po dobře zvládnutém úvodním teoretickém testu z problematiky konstrukce a údržby zemědělské techniky, oba kluci statečně bojovali na technicky velmi náročné trati v jízdě zručnosti se soupravou traktoru Z5211 a dvounápravového přívěsu. Trať postavená ve svahu, špatně fungující posilovač řízení a technické problémy s řazením poznamenaly jejich čas, který je řadil až do druhé poloviny startovního pole. Třetí disciplínou byla poznávací soutěž náhradních dílů a autosoučástek. V této poslední disciplíně měli určitou výhodu učni oboru opravář zemědělských strojů, kteří mají daleko více odborné praxe než naši studenti oboru Agropodnikání. Navíc vybrané náhradní díly a části mechanizačních prostředků, byly použity zejména v osobních a nákladních vozidlech, které rozhodně nejsou doménou našich studentů. Také proto nás nemusí konečné umístění ve druhé polovině startovního pole mrzet. Soutěž byla pro nás především o zkušenostech a o přípravě na celostátní soutěž studentů oboru Agropodnikání, která se koná příští rok v dubnu. Tady máme určitě na co navázat, neboť zde v roce 2015 zvítězil náš tehdejší student Andrej Černaj. Tato soutěž nám i po stránce odbornosti daleko více vyhovuje. Ze Slovenska jsme ale také odjížděli spokojeni, a s pocitem dobře odvedené práce.

 Mgr. Radislav Dolina


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město