Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mladí zemědělci na zkušené

vytvořeno: 13.9.2016, před 8 roky v rubrice Aktuality

Poosmé za sebou se žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město oboru Agropodnikání účastnili aktivního předvádění zemědělské techniky na pozemcích firmy Žerotín a.s. Strážnice. Termín 7. 9. 2016, krásné počasí, stovky účastníků a moderní zemědělská technika, to vše bylo prvním předpokladem úspěchu tohoto předvádění.

V předchozích letech nesla tato akce název Den Kvernelandu a pořádala ji na Moravě společnost Kverneland Group Czech, s.r.o. se sídlem v Berouně. Ta se již jedenáct let s úspěchem konala v Čechách a měla mnoho návštěvníků z řady podnikatelských subjektů i škol zaměřených na agrooblast. Po čase firmu Kverneland ve Strážnici vystřídali společnosti Lemken GmbH & Co.KG a KRONE GmbH. Spolupořadatelem akce byla firma HM, s.r.o. Hodonín, která již řadu let s úspěchem prodává zemědělskou techniku a mechanizaci na Moravě.

Akce byla organizována jako „Den zemědělské techniky“ s ukázkami práce velkozáběrových strojů s předváděním mechanizace používané ke zpracování půdy jak aktivnímu, tak i pasivnímu, k setí, ošetřování, přihnojování polních plodin a sklizni pícnin. Tuto akci jsme navštívili společně s žáky 1.A, 2.A a 3.A. Myslím, že byla i díky příznivému počasí nejenom pro mne, ale i pro studenty velmi inspirující, byla zde možnost získat spoustu zajímavých informací a poznatků z oboru, v některých případech bylo povoleno nahlédnout na práci osádek přímo z kabiny těchto strojů. Vše bylo doplněno odborným komentářem a podrobným popisem předváděné mechanizace.

Mgr. Radislav Dolina© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město