Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mimořádný úspěch v překladatelské soutěži

vytvořeno: 3.2.2020, před 3 roky v rubrice Aktuality

Obrovský úspěch zaznamenala studentka našeho Gymnázia ELIŠKA SKRAMUSKÁ ze 4.H!


Studenti našeho gymnázia se v letošním roce zúčastnili Překladatelské soutěže, kterou pro milovníky cizích jazyků z řad středoškoláků vyhlásila Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.Do soutěže se mohli přihlásit všichni zájemci napříč věkovým spektrem a bez ohledu na délku výuky cizího jazyka. Soutěž, jejímž cílem byl překlad cizojazyčných textů do češtiny, obsahovala dva stylově i obsahově odlišné texty – jeden publicistický a další odborný. Překládalo se z jazyka anglického, německého, francouzského, španělského a ruského. Úspěch nezávisel ale pouze na dobré znalosti cizího jazyka, nýbrž neméně také na ovládnutí jazyka českého.

Porota následně hodnotila nejen jazykovou správnost, ale rovněž věcnou přesnost a stylovou přiměřenost vůči originálům, stylistickou úroveň a obratnost výsledných českých textů. V této náročné soutěži se skvěle prosadila Eliška Skramuská, která ve finálovém univerzitním kole, jež proběhlo 9. ledna 2020 v prostorách FF UPOL, získala vynikající DRUHÉ MÍSTO za překlad z NĚMECKÉHO JAZYKA.

Elišce velmi blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!

Za sekci německého jazyka

Helena Hlavačková

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město