Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mimořádné úřední hodiny

vytvořeno: 17.3.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Vážení studenti a rodiče,

v případě, že si potřebujete naléhavě vyzvednout nějaké věci, učebnice či sešity ve škole, tak můžete využít úředních hodin. Prosíme vás, abyste do školy vstupovali s rouškou či jinou ochranou obličeje a abyste se ve škole zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou. Děkujeme za pochopení. Ve Starém Městě bude přístup do školy brankou od Domova mládeže.

Úřední hodiny budou v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin.

Všem Vám přejeme pro následující dny hlavně pozitivní mysl a hodně zdraví.


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město