Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Mimořádné opatření KHS Zlínského kraje

vytvořeno: 2.10.2020, před 4 roky v rubrice Aktuality

Vážené studentky, studenti a rodiče,

vzhledem k nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 dochází od dne 5. října 2020 od 0.00 hodin do 18. října do 23:59 hodin k omezení provozu středních, vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Toto omezení provozu spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Co to znamená? Žáci odborné školy, kteří mají odborný výcvik, se budou účastnit výuky v dílnách a to podle stávajícího rozvrhu a v době teoretické výuky budou mít distanční výuku. Ostatní žáci se budou účastnit tzv. distanční výuky po celou dobu platnosti tohoto opatření.  

Připomínáme všem studentům a rodičům, že podle novely školského zákona (vyhlášené pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020) je nyní zákonem pevně stanovena podle bodu b) povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. Každý žák se musí distanční výuky účastnit!

Pro distanční výuku bude naše škola využívat Google Classroom, kam budou vyučující vkládat úkoly, materiály, pracovní listy a kde také bude probíhat online výuka pomocí nástroje Google Meet. Všichni studenti a studentky naší školy obdrželi na začátku školního roku školní emailové adresy. Přes tuto emailovou adresu se připojíte do prostředí Google Classroom. V případě potíží, kontaktujte své třídní učitele. Pro další informace sledujte webové stránky školy a aplikaci Bakaláři (do které vám mohou učitelé posílat informace týkající se distanční výuky). 

Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město