Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Memories will keep us together

Vyučující ze šesti států spolupracují v rámci projektu Erasmus+

vytvořeno: 6.11.2017, před 7 roky v rubrice Aktuality

Od září 2017 do června 2019 bude Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město zapojena do evropského projektu Erasmus+ s názvem „Memories will keep us together“. V rámci toho projektu se Mgr. Soňa Patočková a Mgr. Silvie Palčíková zúčastnily ve dnech 18. – 20. října 2017 tzv. Transnational project meeting ve španělském městě Mataró – společně s vyučujícími a projektovými manažery z ostatních partnerských zemí – Španělska, Itálie, Lotyšska, Litvy a Polska. Během třídenního mítinku v partnerské škole Institut Thos I Codina všichni zúčastnění řešili pravidla projektu, pravidla mobilit, termíny mobilit, finance, webové stránky projektu, Twinspace a další faktory důležité pro úspěšný průběh celého projektu. Součásti výjezdu bylo i vřelé přijetí zástupci města Mataró na tamní radnici a krátká prohlídka tohoto města vzdáleného asi 30 km od Barcelony.

Základními znaky tohoto projektu, jehož koordinátorskou školou je výše zmíněný Thos I Codina ve španělském Mataró, jsou hodnoty, které by si měli dnešní teenageři začít uvědomovat. Mezi ně patří například pomoc seniorům, úcta k našim předkům, jejich tradicím a zvykům, tolerance k jiným národů a další. V rámci těchto hodnot budou studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město plnit různé úkoly (ať už je to návštěva domova pro seniory nebo spolupráce s prarodiči při tvorbě rodokmenu nebo vaření starých receptů) a ty budou následně prezentovat na výjezdech do jiných zemí a budou si tak připomínat staré zvyky a hodnoty, které tudíž nevymizí, ale naopak se mladým lidem připomenou zábavným a přirozeným způsobem. A co víc, studenti budou při mobilitách v zahraničí ubytovaní v rodinách a díky tomu si procvičí a zlepší své znalosti anglického jazyka a poznají tamní kulturu, životní styl, způsob stravovaní a hodnoty rodin v jiných zemích. Při mobilitě v České republice naši studenti také ubytují své kamarády ve své rodině.

Během celého trvání projektu budou vybraní studenti školy pilně spolupracovat se svými rodiči a prarodiči, aby se dověděli více o svých předcích a jejich zvycích a také se svými učiteli, kteří jim pomohou splnit všechny úkoly, aby mohli co nejlépe prezentovat svoji školu v zahraničí. První mobilita se bude konat už v listopadu tohoto roku v lotyšské Rize, téma tohoto výjezdu zní „Na talíři ze Španělska do Lotyšska“ a tři studenti druhého ročníku oboru Agropodnikání zde představí staré recepty svých babiček - v praxi s využitím vlastní surovin. Mobility se zúčastní s pedagogickým doprovodem – Mgr. Soňou Patočkovou a Mgr. Benediktem Chybíkem. Účastníci dalších mobilit, jejich pedagogický doprovod a úkoly, které budou studenti plnit, budou stanoveny vždy po skončení předchozí mobility. Poslední se bude konat opět ve Španělsku v červnu 2019, kde proběhne zároveň zhodnocení a ukončení celého projektu. Věříme, že projekt „Memories will keep us together“ bude pro Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město hodnotný a přínosný nejen po studijní a odborné stránce, ale i po té lidské.

Mgr. Silvie Palčíková


© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město