Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Staré Město, Velehradská 1527

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je završením studia na střední škole. Proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Skládá se ze dvou částí – části společné (státní) a části profilové (školní). Společná část je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem úspěšného složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.


MATURITNÍ ZKOUŠKA PODZIM 2019

Dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. žák podává přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období nejpozději do 25. června 2019. Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách školy nebo jej poskytne zástupkyně ředitele školy Ing. Růžena Borková.

 • Náhradní zkoušku konají žáci, kteří byli v jarním termínu ředitelem řádně omluveni.
 • Žáci, kteří nebyli připuštěni k maturitní zkoušce v jarním termínu, se v podzimním zkušebním období přihlásí k řádnému termínu.
 • Při přihlašování k opravné nebo náhradní zkoušce nelze změnit předmět, opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky koná žák z těch předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu.
 • V případě, že se zkouška skládá z více částí, žák opakuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně.
 • Z každé zkoušky lze konat nejvýše dvě opravné zkoušky.
 • Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.
 • Z nepovinných zkoušek se opravná zkouška nevykonává.
 • Koná-li žák ústní zkoušku z českého jazyka, může pro podzimní termín odevzdat nový vlastní seznam literárních děl řediteli školy do 30. června 2019.


Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce obdrželi žáci elektronicky na svůj E-mail 27. 6. 2019. Protokol o předání výpisu k maturitní zkoušce musí žák vytisknout, podepsat a odeslat na adresu školy poštou nebo osobně podepsat u zástupkyně ředitele školy nejpozději do 4. 7. 2019.


Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky byla žákům zaslána 19. 8. 2019. Součástí pozvánky je Autentizační kód VPŽ k udělení souhlasu žáků se zasíláním informačních a výsledkových dokumentů k MZ na Výsledkovém portálu žáka (www.vpz.cermat.cz).


SPÁDOVÁ ŠKOLA PRO KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2019

​​​​​Rozmístění učeben ve škole:

Hlavní budova přízemí: A1, A3, A4, A5

Hlavní budova 1. patro: A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13

Budova B 1. patro: B6, B7, B8


TÉMATA ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2019


​TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY – podzimní zkušební období 2019

 • Písemné zkoušky společné části se konají od 2. 9. do 4. 9. 2019.
 • Praktické zkoušky z odborných předmětů tříd 4.A, 4.E, 4.S se konají 2. 9. 2019.
 • Praktická zkouška z odborného výcviku třídy 4.M se koná 4. 9. 2019.
 • Ústní zkoušky všech tříd se konají 11. 9. 2019.

Žáci se dostaví ke zkoušce 30 minut před časem začátku přípravy, který je uveden v časovém harmonogramu. 


Spolupracujeme

© Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město